Sedaconda ACD

Administracija inhalacionog anestetika
mehanički ventiliranim pacijentima


Sedaconda ACD (Anaesthetic Conserving Device) je medicinsko sredstvo koje omogućava isporuku inhalacionih anestetika pacijentima na invazivnoj ventilaciji. Sedaconda ACD se postavlja u disajni razvod između endotrahealnog tubusa cevi (ET cev) i y-nastavka i sadrži isparivač koji omogućava isparavanje inhalacionih anestetika.

Zahvaljujući efikasnom ugljenom filteru u Sedaconda ACD, približno 90% izdahnutog anestetika se adsorbuje tokom izdisaja i reflektuje nazad do pacijenta tokom inspiracije, smanjujući potrošnju leka.

Sedaconda ACD je takođe veoma efikasan izmenjivač toplote i vlage (HME) i sadrži bakterijski/virusni filter.