Kontinuirana edukacija

Više od dve decenije iskustva saradnje sa zdravstvenim ustanovama od primarnog do tercijarnog nivoa u Srbiji, omogućilo nam je da upoznamo potrebe naših korisnika i da unapređenjem našeg znanja i kvaliteta poslovanja unapređujemo i rad naših krajnjih korisnika.

Arena Meding posebnu važnost pridaje kontinuiranoj edukaciji naših korisnika za rad sa opremom proizvođača GE Healthcare, nastojeći da obezbedimo da se efikasno usvoje inovativna znanja i primene veštine u kliničkoj praksi.

Osim osnovne obuke našim korisnicima su na raspolaganju dodatni vidovi edukacije o naprednim tehnikama i kliničkim aplikacijama koje izvodimo bilo kod korisnika ili u našem objektu.

kontinuirana-edukacija

Arena Meding d.o.o.

Dragačevska 13A, Beograd
Tel/ fax: 011 2852 347, 011 2852 348
office@arenameding.co.rs

fb-icon1youtube-icon1

Arena Meding d.o.o.
Dragačevska 13A, Beograd
Tel/ fax: 011 2852 347, 011 2852 348
office@arenameding.co.rs

fb-icon1youtube-icon1sms-ikonica2phone-ikonica2