MISIJA

Od svog osnivanja 1993 Arena Meding gradi reputaciju izuzetnog distributera u zdravstvu. Naša misija posvećenosti klijentu usmeravala nas je da drugačije funkcionišemo, razmišljamo šire od interesa sopstvene kompanije i tretiramo naše klijente sa najvećim uvažavanjem. Stoga želimo da i dalje budemo fleksibilan, transparentan, pouzdan i pristupačan partner. Svesni smo naše sposobnosti da pozitivno utičemo na brigu o pacijentima, zahvaljujući našoj operativnoj izvrsnosti, promptnom servisu i ponudi inovativnih medicinskih proizvoda i rešenja.

Nudimo inovativne medicinske proizvode i rešenja koja unapređuju negu pacijenata, povećavaju efikasnost i smanjuju bolničke troškove!

Arena Meding d.o.o.

Dragačevska 13A, Beograd
Tel/ fax: 011 2852 347, 011 2852 348
office@arenameding.co.rs

fb-icon1youtube-icon1

Arena Meding d.o.o.
Dragačevska 13A, Beograd
Tel/ fax: 011 2852 347, 011 2852 348
office@arenameding.co.rs

fb-icon1youtube-icon1sms-ikonica2phone-ikonica2