Arena Meding d.o.o.

Preduzeće Arena Meding osnovano je 1993. godine. Dugogodišnji je ovlašćeni distributer i servis za medicinsku opremu proizvođača GE Healthcare, program Life Care Solution, koji obuhvata aparate za dijagnostiku u kardiologiji, pacijent monitoring, anesteziju, respiratornu podršku, kao i prateću opremu i komponente iz ovih oblasti.

Uspešno smo instalirali preko 2.000 različitih aparata u brojnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Visok kvalitet opreme, kvalitetna obuka i podrška korisniku pri radu, efikasan i kvalitetan servis i održavanje u garatnom i postgarantnom periodu, ključna su obeležja rada Arene Meding, što je doprinelo da smo prepoznatljiv i pouzdan partner.

Dugogodišnje iskustvo naših stručnjaka, stalna edukacija uz implementaciju novih tehnologija omogućavaju nam da pružimo podršku u planiranju i projektovanju opremanja zdravstvenih ustanova.

Arena Meding poseduje certifikate o uspostavljenom sistemu kvaliteta prema standardima ISO9001:2015, ISO45001-2018, ISO14001:2015.

Arena Meding d.o.o.

Dragačevska 13A, Beograd
Tel/ fax: 011 2852 347, 011 2852 348
office@arenameding.co.rs

fb-icon1youtube-icon1

Arena Meding d.o.o.
Dragačevska 13A, Beograd
Tel/ fax: 011 2852 347, 011 2852 348
office@arenameding.co.rs

fb-icon1youtube-icon1sms-ikonica2phone-ikonica2