Pribor za pacijent monitore raznih proizvođača

Pribor za pacijent monitore raznih proizvođača EKG kablovi za monitore (Caremed Medical) EKG pacijent kablovi za pacijent monitore raznih proizvođača Kablovi i senzori za SpO2 za monitore (Caremed Medical) Interkonekcioni kablovi i senzori SpO2 za pacijent monitore raznih proizvođače Kablovi za invazivni pritisak za monitore (Caremed Medical) kablovi za merenje invazivnog pritiska na pacijent monitorima…

Smiths Medical proizvodi

Smiths Medical proizvodi Endotrahealni tubusi Smiths Medical Endotracheal Tubes for the operating room Tubusi i kanile za traheostomiju Blue Line Ultra®Suctionaid® Tracheostomy Tube Perkutana dilataciona traheostomija Griggs®Blue Line Ultra®Suctionaid® Percutaneous Dilation Tracheostomy Kit Traheobronhijalna sukcija SuctionPro72™ Epidural mini pakovanje

Sedaconda ACD

Sedaconda ACD Administracija inhalacionog anestetika mehanički ventiliranim pacijentima Sedaconda ACD (Anaesthetic Conserving Device) je medicinsko sredstvo koje omogućava isporuku inhalacionih anestetika pacijentima na invazivnoj ventilaciji. Sedaconda ACD se postavlja u disajni razvod između endotrahealnog tubusa cevi (ET cev) i y-nastavka i sadrži isparivač koji omogućava isparavanje inhalacionih anestetika. Zahvaljujući efikasnom ugljenom filteru u Sedaconda ACD,…